thi công – bảo trì – xử lý sự cố mạng và máy tính doanh nghiệp

Chúng tôi có kỹ thuật IT nằm vùng tại mỗi Quận trong thành phố để có thể đến điểm cần xử lý sự cố IT nhanh nhất.

Tổng đài 028.62718333

đầy đủ dụng cụ làm việc

Chúng tôi trang bị đầy đủ công dụng cụ phục vụ công việc thi công, bảo trì, xử lý sự cố chuyên nghiệp chuẩn xác và nhanh chóng.

đội ngũ kỹ thuật IT tuyển chọn

Chúng tôi chỉ tuyển chọn kỹ thuật IT trên 4 năm kinh nghiệm, để hạn chế thấp nhất rủi ro thao tác và hoàn thành công việc nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp nhất.

đầy đủ thiết bị hổ trợ DN

Chúng tôi hổ trợ sản phẩm, thiết bị dùng tạm trong thời gian xử lý sự cố hệ thống của DN, hạn chế thấp nhất gián đoạn hoạt động của DN.

đội ngũ chăm sóc khách hàng

Chúng tôi rất quan tâm khâu chăm sóc khách hàng, do đó chúng tôi chỉ tuyển chọn đội ngũ chăm sóc khách hàng có kiến thức và kinh nghiệm tư vấn lĩnh vực CNTT.

24 kỹ thuật IT đảm nhiệm

24 quận huyện HCM

Chúng tôi đặt chốt trực kỹ thuật IT tại mỗi quận trong địa bàn HCM để rút ngắn quãng đường, và thời gian xử lý sự cố cho khách hàng nhanh nhất